מתפקדים לליכוד

רוצים להתפקד לליכוד ולבחור מי יהיה ברשימת הליכוד? מי יהיו חברי מרכז בליכוד?

פשוט תמלאו את הטופס מתחת לטקסט הזה. העלות הזניחה היא של 64 ש"ח ליחיד, 96 ש"ח לזוג. התשלום הוא שנתי (לשנה אחת) וניתן לבטל בכל עת.

שימו לב: חשוב להתפקד עוד היום כי קיימת תקופת אכשרה של 16 חודשים בהם אי אפשר להצביע בפריימריז או בבחירות למרכז ולהשפיע על המפלגה.

האתר מנוהל על יד דן אילוז, חבר מועצת עיר בעיריית ירושלים.